Działalność

Działalność

Pastorzy i przywódcy, którzy partycypują w tym ruchu spotykają się na seminariach na różnych kontynentach kilka razy w roku, najczęściej jednak w Brazylii, Portugalii, Ukrainie i Rosji. Spodziewamy się prowadzić seminaria w innych krajach, począwszy od roku 2006.

Pastorzy ci utrzymują także ciągły kontakt ze sobą za pomocą internetu i faksów, dzieląc się świadectwami, prośbami o modlitwę, biblijnymi przesłaniami i duchowymi darami, które Pan objawia o każdym z nich. Ta wymiana próśb o modlitwę i duchowych darów, których Pan udziela w odpowiedzi na modlitwę, była powodem szczególnego podbudowania dla mających w tym udział pastorów i przywódców.

Pastorzy i przywódcy, którzy pragną uczestniczyć w którymś z seminariów, mogą przesłać wiadomość e-mailem na tę stronę, aby otrzymać informację o naszym następnym seminarium w swoim kraju.

Pastorów można posłać do każdego kraju, w którym zaistnieje potrzeba zorganizowania seminarium lub spotkania, w celu wyjaśnienia 7 tez umieszczonych na tej stronie. Pastorzy i przywódcy mogą także wysyłać e-maile pod adresem tej strony.