Jedno Ciało, jedna wiara

Jedno Ciało, jedna wiara

Nowe narodzenie jest osobistym przeżyciem, które zależy od osobistej decyzji podjętej przez grzesznika, aby się odwrócić od swoich grzechów i uwierzyć w Pana Jezusa jako swojego jedynego Zbawcę. Ale zaczynając od nowego narodzenia, grzesznik zauważa, że Bóg włączył go do rodziny wiary, do Kościoła, który jest Ciałem Chrystusa. Zauważa, że jest wiele członków, ale wszystkie z nich mają funkcje pożyteczne do wspólnego budowania, nie ma bowiem nieprzydatnych członków.

Nowy wierzący zauważa, że Duch Święty działa w Kościele przez 9 duchowych darów (1 Kor. 12:10-13) i 5 służb (Ef. 5:11) dla zbudowania całego ciała i że wszystkie te działania Ducha Świętego są niezbędne do zbudowania wszystkich członków.

Ta część zawiera świadectwa dotyczące dobrodziejstw, jakie otrzymują wierzący przez funkcjonowanie Ciała w Kościele o biblijnej strukturze. Pokażemy, że nie tylko członkowie Kościołów lokalnych czerpią korzyści z Ciała, ale że i sami pastorzy otrzymują błogosławieństwa wynikające ze wspólnoty z Kościołem lokalnym i z pastorami z innych Kościołów.