Nasza wiara

Nasza wiara

Wyznajemy wszystkie doktryny, których uczy Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, zwłaszcza te, które zawsze wyznawał wierny Kościół przez stulecia, szczególnie dotyczące Trójcy, planu zbawienia dzięki łasce przez wiarę w osobę Jezusa Chrystusa i dzieło, jakiego dokonał na krzyżu Kalwarii.

Wyznajemy również zielonoświątkowe doktryny chrztu w Duchu Świętym, dary duchowe i kierownictwo Pana Jezusa nad Jego Kościołem. Wierzymy, że Kościół musi przestrzegać doktryn przedłożonych w 7 tezach proklamowanych na tej stronie, tak aby mógł żyć w uświęceniu i posłuszeństwie Bożej woli.

Wierzymy, że praktykowanie nauk Pisma Świętego, szczególnie tych dotyczących znaczenia używania środków łaski — modlitwy, postu, czuwania, medytacji nad Słowem Bożym — wystarcza do tego, by każdy Kościół rozbudził się ze stanu uśpienia duchowego w każdej części świata.

Z tego to powodu nie akceptujemy doktryn czy praktyk opartych na osobistym doświadczeniu niektórych pastorów, a których nie potwierdzają doktryny czy doświadczenia, o jakich mówi Boże Słowo (Biblia), a które stały się powszechne w niektórych radykalnych ewangelicznych charyzmatycznych Kościołach. Doktryny te nie są naprawdę biblijne, a poza tym nie są konieczne do tego, by miała miejsce prawdziwa odnowa. Wręcz przeciwnie, przynoszą szkodę autentycznemu dziełu Ducha Świętego.