Poszukiwanie duchowych darów

Poszukiwanie duchowych darów

Nowi wierzący wkrótce zauważają, że Pan manifestuje swoją obecność w Kościele przez Ducha Świętego, który działa nie tylko przez głoszenie Słowa Bożego (Pisma Świętego), ale także przez duchowe dary.

Są więc nauczani przez swoich pastorów o biblijnej potrzebie usilnego poszukiwania chrztu w Duchu Świętym i duchowych darów (1 Kor. 14:1), są one bowiem potężnymi i istotnymi instrumentami do budowania Kościoła (1 Kor. 14). „Proście, a będzie wam dane” jest biblijną zasadą, o której należy pamiętać w tym poszukiwaniu. „… o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą” (Łuk. 11:13 BW).

Ta część zawiera świadectwa dotyczące sposobu, w jaki Kościoły i słudzy poszukują darów duchowych i je otrzymują, aby stanowiły zachętę dla poszukujących darów we właściwy sposób, to jest modlitw (przed świtem i czuwania), postów w konkretnym celu otrzymania duchowych darów potrzebnych do budowania Kościoła.