Kontakt

Kontakt z nami

Gotowi jesteśmy udzielić informacji pastorom czy przywódcom kościelnym, którzy pragnęliby zadać nam pytania i dowiedzieć się więcej na temat naszych nauk i celów, a szczególnie dotyczących dzieła Ducha Świętego, które ma na celu umożliwienie panowania Pana Jezusa nad Jego Kościołem i promowanie duchowej komunii między różnymi uniami kościelnymi, denominacjami i niezależnymi Kościołami.

Pastorzy i przywódcy, którzy pragną być prowadzeni przez Pana Jezusa za pośrednictwem Ducha Świętego, chcą otrzymać dary duchowe czy żyć we wspólnocie z innymi Kościołami mogą do nas napisać i zadać konkretne pytania na te tematy, a my z radością na nie odpowiemy. Przyjmiemy każde pytanie czy wiadomość dotyczące waszego pragnienia zaangażowania się w większym stopniu w to dzieło Ducha Świętego z miłością.

Poza tym zrobimy wszystko, aby posłać pastorów, którzy mogliby odwiedzić was gdziekolwiek mieszkacie, jeśli odwiedziny takie okażą się konieczne do lepszego zrozumienia woli Pana co do tych nauk i do tego, byście mogli wprowadzić w czyn 7 tez wymienionych na tej stronie.

Prosimy, napisz do nas, a odpowiemy w jednym z następujących języków, zgodnie z twoją preferencją: angielskim, francuskim, hiszpańskim, litewskim, polskim, portugalskim, rosyjskim i ukraińskim.

[email protected]