Dary i ewangelizacja

Dary i ewangelizacja

W tej części można znaleźć świadectwa mówiące o tym, jak Pan Bóg działa pośród Swojego Kościoła przez duchowe dary w ewangelizacji, to jest przeprowadzaniu zbawienia. Ta operacja ma miejsce zarówno tam, gdzie odbywają się nabożeństwa, jak i na wielkich spotkaniach (w obecności tysięcy ludzi), kiedy dociera do niewierzących z przesłaniem zbawienia.

Znaczenie używania duchowych darów w ewangelizacji tkwi w fakcie, że kiedy ktoś doświadcza działania Ducha Świętego objawiającego tajemnice jego serca i poświadczającego, że to objawienie pochodzi od Boga, zostaje przekonany, że Jezus głoszony przez chrześcijańską religię żyje, zna jego życie i go kocha. W tym momencie gość oświadcza, że Bóg jest naprawdę pośród Swego Kościoła i nawraca się (1 Kor. 14:25).

Nawrócenie nie ma oczywiście miejsca tylko przez dary duchowe. Już wcześniej, gość słyszał świadectwo o Jezusie jako Zbawcy, jako „Baranku Bożym, który gładzi grzechy świata”. (In portuguese) Dar duchowy jest jednak najpotężniejszym – i jednocześnie biblijnym – środkiem do zbierania tego, co zasiano przez głoszenie Bożego Słowa.