Powrót Jezusa po Swój Kościół

Powrót Jezusa po Swój Kościół

W obecnym proroczym momencie wierny Kościół powinien nieustannie ogłaszać wspaniały powrót Pana Jezusa, by spotkać się ze Swoim Kościołem (Mat. 24:40-44). Powrót Jezusa jest doktryną jasno wyrażoną w Piśmie Świętym (1 Tes. 4:13-17), wierny Kościół ma obowiązek zwracać uwagę na znaki czasu, rozpoznając, że wszystkie znaki przepowiedziane przez Pana Jezusa w Jego rozmowie z uczniami prawie się wypełniły (Mat. 24:314 i 29-36), chociaż żaden człowiek nie zna dokładnego dnia ani godziny.

W tym momencie właściwe jest dla Kościoła dążenie do życia w uświęceniu, przynoszenie owocu Ducha, w posłuszeństwie Słowu Bożemu i postanowieniom Ducha Świętego. Kościół powinien nieustannie głosić Zbawienie, które znajduje się jedynie w Chrystusie Jezusie – łaską przez wiarę – i wspaniały powrót Chrystusa po Swój Kościół (1 Tes. 5:4-10).

Rozumiemy, że wierny Kościół w tej godzinie nie tylko pragnie chrztu w Duchu Świętym, ale pragnie także prowadzić życie pełne Ducha (Ef. 5:18-21). Tak samo jak mądre panny z przypowieści, Kościół, który zostanie pochwycony, będzie miał zapas oleju (Mat. 25:1-13). Wierny Kościół będzie przygotowany i wtedy będzie wspaniałym Kościołem, bez skazy (grzechu) czy zmarszczki (duchowego starzenia się) (Ef. 5:26-27).

Kościół nie tylko wyczekuje powrotu Pana, ale także pragnie z utęsknieniem Jego przyjścia (2 Tym. 4:8). To dlatego niewierny Kościół krytykuje nadzieję i pragnienie wiernego Kościoła (2 Piotr. 3:4) za ten wspaniały moment w historii Zbawienia. Jednak wierny Kościół z każdym dniem coraz bardziej się umacnia, a jego nadzieja i wiara w powrót Pana Jezusa stają się coraz to mocniejsze dzięki obecności znaków, które potwierdzają głoszenie Ewangelii, działaniu duchowych darów i radom i wskazówkom od Pana.

„A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!” (Obj. 22:17, 20; BW).