Cele

Cele

Naszym podstawowym celem jest ujawnienie dzieła, które Duch Święty ma za zadanie wykonać w tej ostatniej godzinie, przez ukazanie, że Pan Jezus żyje, manifestując rzeczywistą obecność Chrystusa pośród Kościoła i przygotowując Narzeczoną do pochwycenia. W szczególności zamierzamy głosić, iż Kościół powinien żyć zgodnie z biblijnymi doktrynami wspomnianymi w 7 tezach wymienionych na tej stronie, ponieważ wiele Kościołów zdaje się nie pamiętać o nich lub nie rozumieć potrzeby stosowania ich w praktyce, a tylko wierzyć w nie.

Wierzymy, że wyznawanie doktryn wymienionych w 7 tezach jest konieczne do tego, by Pan mógł wylać Swojego Ducha Świętego i by przebudzenie będące rezultatem tego wylania mogło trwać aż do powtórnego przyjścia Pana Jezusa.

Innym podstawowym celem jest przyczynienie się do ustanowienia prawdziwej duchowej wspólnoty między pastorami i przywódcami zielonoświątkowymi, i umiarkowanymi Kościołami charyzmatycznymi ze wszystkich krajów. Jest to czysto duchowa wspólnota, ponieważ nie wymaga ona podporządkowania się ludzkim przywódcom czy też przynależności do denominacji lub związku Kościołów.

Wierzymy, że ta wspólnota pastorów i przywódców jest miła Bogu i niezbędna do tego, by Pan mógł w pełni działać w każdym Kościele przez chrzest Duchem Świętym, udzielanie darów duchowych i prowadzenie Kościoła.

Dlatego, bez względu na to w jakim mieście, regionie czy kraju żyją, pastorzy i przywódcy z różnych stowarzyszeń Kościołów czy denominacji, którzy zdecydują się wprowadzić te doktryny w życie, będą odczuwali potrzebę bycia we wspólnocie ze sobą, chociaż mogą należeć do różnych ugrupowań czy denominacji.