Przebudzenie

Przebudzenie

Rozumiemy, w oparciu o Słowo Boże – Biblię, że Pan chce obficie wylać Swojego Ducha na Kościół w każdym zakątku świata, przyczyniając się do wielkiego duchowego przebudzenia, tak by przygotować Kościół na spotkanie z Panem Jezusem w dniu pochwycenia.

Aby przygotować się na ten wielki wylew Ducha Świętego, Kościoły muszą: (1) żyć w uświęceniu, (2) być posłuszne Słowu Bożemu, (3) starać się o chrzest Duchem Świętym i duchowe dary, (4) nauczyć się używać duchowych darów mądrze, z rozwagą i podporządkowując się pastorom, (5) poddać się władzy Pana Jezusa jako Głowy Kościoła, Swojego Ciała, i (6) próbować żyć w jedności.

Zwracamy waszą uwagę na potrzebę właściwego używania duchowych darów jako jednego z wyżej wymienionych warunków. Powód jest prosty. Jeśli Kościół lokalny czy związek Kościołów nie nauczą się „używać duchowych darów mądrze i z rozwagą”, skutki wylania Ducha, jego skutki nie będą trwały zbyt długo, a możliwe przebudzenie zakończy się w stosunkowo krótkim czasie. Dzieje się tak, ponieważ Nieprawidłowo bowiem używane dary stają się źródłem problemów dla Kościołów, powodując utratę wiary w dary.

Jednak kiedy Kościół czy związek Kościołów nauczą się używać duchowych darów mądrze i z rozwagą, oceniając i interpretując je pod nadzorem swoich pastorów, Pan Jezus jest w stanie zarządzać Kościołem, a przebudzenie będzie trwało aż do wspaniałego powrotu Pana Jezusa.

Z tego powodu kładziemy nacisk na tej stronie na potrzebę biblijnego używania duchowych darów i przekazujemy kilka wskazówek dotyczących tego, jak używać w praktyce duchowych darów z rozwagą, przyzwoicie i w należytym porządku – jak zaleca to Pismo Święte – i jak mądrze je stosować.

W końcu aby Pan dokonał przebudzenia w jakimś mieście, rejonie czy kraju, ważne jest, by pastorzy, którzy chcą być prowadzeni przez Ducha Świętego w tej miejscowości, mieli ze sobą wspólnotę duchową. Ta wspólnota może rozpocząć się od spotkań modlitewnych, gdzie priorytetem jest poszukiwanie duchowych darów i pozwolenie Panu Jezusowi, aby kierował tymi pastorami.