Proroczy moment

Proroczy moment

Żyjemy w proroczym momencie, który bezpośrednio poprzedza powrót Pana Jezusa w chwale, by zabrać Swój Kościół. Nie znamy dnia ani godziny, ale musimy rozpoznać znaki czasu. Abyśmy mogli zrozumieć proroczy moment, w jakim żyjemy, Pan Jezus mówił o bardzo wielu znakach w Swoim proroczym kazaniu i w Księdze Objawienia.

Rozumiemy, że narzeczona Jezusa, Kościół, będzie czujna w momencie powrotu Pana, z lampami wypełnionymi oliwą, to znaczy wypełniona Duchem Świętym, ponieważ, oprócz bycia ochrzczonymi Duchem, wierni słudzy Pana wypełniają się ciągle Duchem (Ef. 5:18-21).

W tym proroczym momencie Kościół musi głosić Ewangelię Jezusa z mocą, a za Słowem muszą iść znaki, które je potwierdzają. Toteż istnieje potrzeba, by Kościół starał się o chrzest Duchem Świętym (Dz. Ap. 1:8) i duchowe dary. Przejawy duchowych darów – proroctwa, słowa wiedzy, cuda, uzdrowienia – używane są przez Pana do zademonstrowania światu, że Jezus żyje.

Poza proklamowaniem, że Jezus żyje, na Kościele spoczywa ogromny obowiązek ogłaszania, że Jezus niedługo powróci. Marcin Luter oświadczył, że Kościół powinien żyć tak, jakby Jezus umarł wczoraj, zmartwychwstał dzisiaj i ma jutro powrócić! Maranatha! Przyjdź, Panie Jezu!