Wprowadzenie

Wprowadzenie

W kilku częściach świata pastorzy i Kościoły eksperymentowali z doktrynami i praktykami wymienionymi na tej stronie. W tej części zamierzamy wymienić niektóre z tych świadectw, aby posłużyły za przykład i ku zbudowaniu.

Wierzymy, że kiedy Kościoły i pastorzy ujrzą, iż te doktryny rzeczywiście sprawdzają się w praktyce i przyczyniają się do szczególnego umacniania Bożych ludzi w każdej części świata, bez względu na kulturę tego kraju czy chrześcijańskie doświadczenia każdego Kościoła, zostaną zachęceni do zastosowania ich w praktyce.

Świadectwa będą koncentrowały się na następujących tematach (kliknij na numer odnoszący się do sekcji, którą pragniesz przeczytać):

(1) Dary i ewangelizacja – Działanie Pana przez duchowe dary potwierdzające głoszenie dzieła w ewangelizacji (znaki i cuda),

(2) Jedno Ciało, Jedna Wiara – Doświadczenia w tworzeniu i budowaniu wspólnoty między różnymi Kościołami i pastorami,

(3) Poszukiwanie duchowych darów – Odpowiedzi Pana dla poszukujących duchowych darów Kościołów i pastorów,

(4) Świadkowie i męczennicy – Świadectwa o sługach i Kościołach, które przeszły przez trudne okresy prześladowań – szczególnie w Europie Wschodniej,

(5) Prowadzenie Ducha – Wskazówki Pana dla Kościołów i pastorów, które po wprowadzeniu w życie przyniosły w rezultacie błogosławieństwa.

Podzielimy tę część na podstawie pięciu powyższych tematów świadectw. Na początku każdego świadectwa przejawów działania Ducha Świętego będzie zaznaczony kraj, w którym miały one miejsce. W tej części naszej strony umieściliśmy świadectwa działania Ducha Świętego, które miały miejsce w następujących krajach:

1. Ameryka Północna i Południowa

1.1. Brazylia

1.2. Stany Zjednoczone

1.3. Kanada

2. Europa Zachodnia

2.1. Irlandia

2.2. Portugalia

3. Europa Wschodnia

3.1. Białoruś

3.2. Litwa

3.3. Rosja

3.4. Ukraina