Kierownictwo Ducha

Kierownictwo Ducha

Ta część zawiera świadectwa działania Ducha Świętego w Kościołach, prowadzącego je do całej prawdy (Jan 15), przekazującego wskazówki od Pana Jezusa na temat kierowania Kościołem, pozwalającego w ten sposób Panu Jezusowi na zademonstrowanie, że jest prawdziwą Głową Swego Ciała, panującą nad Kościołem. Informacje o rezultatach posłuszeństwa wskazówkom udzielonym przez Pana za pomocą duchowych darów będą tutaj podawane, w celu umacniania Kościoła.

Świadectwa te pokażą, dlaczego Pan Jezus jest najlepszym władcą Swojego Kościoła i w jaki sposób Jego plany zbudowania Kościoła są lepsze niż plany „największych sług Bożych”. Mamy nadzieję, że te świadectwa zachęcą pastorów do poszukiwania wskazówek Ducha Świętego dotyczących ich posług i Kościoła.

Dzięki tym świadectwom będzie można lepiej zrozumieć, w jaki sposób Pan Jezus żyje pośród wiernego Kościoła i jak Jego Słowa spełniają się nawet dzisiaj, reprodukując w naszych czasach relacje podobne do tych opisanych w Dziejach Apostolskich: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie” (Jan. 14:12; BW). „Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły” (Mar. 16:20; BW).