Męczennicy i świadkowie

Męczennicy i świadkowie

Ta część zawiera świadectwa braci, którzy byli prześladowani za ich miłość do Pana Jezusa. Niektórzy byli więzieni, inni byli nawet torturowani, a jeszcze inni zostali zabici za ich miłość do Ewangelii.

Te świadectwa są ważne, aby wierzący, którzy nie cierpią podobnych prześladowań, wiedzieli, bez względu na to, ile robią z miłości Chrystusa, że ciągle robią niewiele, jeśli porównają się z prześladowanymi.

Dla Kościoła na Zachodzie, któremu zaoszczędzono większych prześladowań w 20. wieku, niezmiernie ważne jest poznanie świadectwa Kościoła na Wschodzie, który doświadczył trudnych czasów komunizmu, lecz mimo to pozostał wierny.

Ta wiedza o wierności braci w Europie i Azji, którzy byli mocniejsi niż ich prześladowcy i wierni do tego stopnia, że gotowi byli umrzeć dla miłości Chrystusa, jest użyteczna dla Kościoła na Zachodzie w zachowaniu pokornej postawy i niezadawalania się posiadaniem dóbr materialnych, ponieważ nie mogą się one równać z błogosławieństwami duchowymi, jakich Pan udzielił Kościołowi na Wschodzie.

Dla Kościoła na Wschodzie pożyteczna będzie medytacja nad tymi doświadczeniami, aby zachęcić wiernych do bycia równie wiernymi, jak wiernymi byli świadkowie i męczennicy, i poszukiwania takiego samego działania Ducha Świętego przez duchowe dary, jakiego ten wierny Kościół doświadczył w czasie prześladowań.