Inne Kościoły

Inne Kościoły

Doktryny i praktyki, które upowszechniamy na tej stronie i na seminariach, nie należą do żadnego zrzeszenia Kościołów, denominacji czy niezależnego Kościoła, ponieważ są doktrynami objawionymi w Piśmie Świętym. Praca wykonywana w Kościołach, które żyją zgodnie z tymi doktrynami i praktykami, nie jest prowadzona przez jakiegoś szczególnego pastora czy Kościół na poziomie świata. Tę pracę prowadzi Pan Jezus przez Ducha Świętego, który, naturalnie, używa Bożych sług, chcących być Mu posłusznymi.

To dzieło, które wypełnia Duch Święty, dzieło posłuszeństwa doktrynie i życiu poświęconemu budowaniu Kościoła, jest otwarte dla każdego pastora, który wierzy w nauki Pisma Świętego, w chrzest Duchem Świętym i działanie darów duchowych dzisiaj, który pragnie również, aby Pan Jezus był Głową Kościoła w praktyce (a nie tylko teoretycznie) i by „bracia w zgodzie mieszkali”.

Rozumiemy, że kiedy zaangażują się w to dzieło Ducha Świętego, decyzja, którą trzeba podjąć przed Panem, Kościoły i pastorzy zaczną poszukiwać i otrzymywać specyficzne wskazówki od Pana dotyczące kierowania lokalnym Kościołem i wypełnienia dzieła ewangelizacji. Sam Pan – przez dary duchowe – pokieruje tymi Kościołami, które nie muszą znajdować się pod zwierzchnictwem jakiegoś super-Kościoła o zasięgu światowym. W przypadku zrzeszenia (czy związku) Kościołów grupa pastorów z tego zrzeszenia może w ten sam sposób szukać wskazówek, które są dla nich niezbędne, bezpośrednio u Pana.

Z drugiej strony partycypacja na tej stronie jest również otwarta dla wszystkich, którzy rozumieją potrzebę zastosowania w praktyce 7 tez, które uważamy za podstawę do tego, by Kościół mógł mieć wszystkie środki niezbędne do jego zbudowania i do przygotowania go do pochwycenia, wszystkie bowiem są jasno przedstawione w Piśmie Świętym. Rozumiemy, że pozwolenie na udział tym, którzy pragną zaprzeczać którejś z tych tez, nie byłoby produktywne.