Doktryna i życie

Doktryna i życie

W Kościołach istnieje ogromna potrzeba praktycznej wiedzy na temat pewnych doktryn dotyczących Słowa Bożego. Znajomość doktryny powinna mieć praktyczne konsekwencje, jeśli chodzi o budowanie Kościoła. W swoim codziennym życiu Kościół powinien w związku z tym dać świadectwo, które potwierdzi jego wiarę w biblijne nauczanie i które zademonstruje jego miłość i wierność Panu Bogu.

Jest kilka doktryn, których Kościół nie praktykuje czy nie stosuje w życiu tak dobrze, jak powinien. Wśród nich wyróżnilibyśmy następujące doktryny: Kościoła jako Ciała Chrystusa, 5 posług (Ef. 4:11), duchowych darów używanych mądrze i z rozwagą, Jezusa jako Głowy Kościoła, mocy krwi Jezusa i posługi Ducha Świętego, który przekazuje wskazówki od Pana Jego Kościołowi.

Pan uczy tysiące Kościołów lokalnych w różnych krajach, by zwracały uwagę i stosowały te doktryny („ Słowo świadectwa swojego”, Obj. 12:11) w praktyce. Rezultatem zastosowania owych doktryn w było potężne umocnienie Ciała Chrystusa, charakteryzujące się dziełem uświęcenia i zbawiania, ogromnym naciskiem na ewangelizację i prawdziwą obecnością Jezusa pośród Jego ludu.

W innych krajach, na przykład w Europie Wschodniej, Pan poprowadził niezliczoną ilość Kościołów, by walczyły o danie świadectwa, które wysławia Pana, a które pomogło im być „wiernymi aż do śmierci” w obliczu ogromnych prześladowań, świadectwo, które Kościół musi poznać, aby otrzymać niezbędne umocnienie w przygotowaniu do pochwycenia (Obj. 12:11).

Ta wspólnota między pastorami, przywódcami i Kościołami, umacniając związek między doktryną a świadectwem, stwarza warunki do tego, by wierny Kościół odnosił korzyści przez wszystkie środki konieczne do jego budowania.